Workshop Bespreken van laaggeletterdheid

Voor zorgverleners biedt Stichting Lezen en Schrijven uiteenlopende mogelijkheden om kennis op te doen over laaggeletterdheid en de manier waarop je mensen die problemen hebben met lezen en schrijven kunt helpen. 

 


Zorgverleners kunnen via de e-learning Aanpak van laaggeletterdheid meer leren over het herkennen laaggeletterde cliënten / patiënten en hoe deze doelgroep gemotiveerd kan worden tot taalscholing.

 

Ter aanvulling op de e-learning biedt Stichting Lezen en Schrijven de verdiepende workshop Bespreken van laaggeletterdheid. Tijdens deze workshop worden verschillende gesprekken geoefend aan de hand van de principes van eenvoudige communicatie en motiverende gespreksvoering, het voeren van een gesprek met uw cliënt over het verbeteren van de lees- en schrijfvaardigheden. In de online versie worden vaardigheden geoefend in simulaties. In de online versie worden vaardigheden geoefend in simulaties. 

 

Concreet bestaat de scholing uit het oefenen in gesprekstechnieken gebaseerd op de principes van motiverende gespreksvoering onder leiding van een trainer motiverende gespreksvoering, met op de werksetting afgestemde casuïstiek. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op via info@lezenenschrijven.nl of bel naar Stichting Lezen en Schrijven: 070 302 2660.

Voor wie

Zorgverleners, Professionals in de zorg, Praktijkverpleegkundigen, Diabetesverpleegkundigen, Artsen, Verpleegkundigen,

Getest?

Ja

Bekijk meer

3 Goede vragen voor kinderen

Teach-back! training toolkit

Wat zijn gezondheidsvaardigen van een organisatie?