Heb je een vraag over gezondheidsvaardigheden? Of over de Alliantie Gezondheidsvaardigheden? We helpen je graag verder. Misschien vind je je vraag bij deze veelgestelde vragen. Uiteraard helpen we je ook graag verder. Neem contact met ons op, stuur een e-mail naar gezondheidsvaardigheden@pharos.nl.  

Over gezondheidsvaardigheden

Wat is een korte definitie van gezondheidsvaardigheden?

Cognitieve en sociale vaardigheden die men nodig heeft voor het verkrijgen, begrijpen en toepassen van informatie voor het bevorderen of behouden van een goede gezondheid (WHO,2014). Een uitgebreide definitie vind je in de factsheet Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden. Op onze pagina leren en inspireren vind je meer publicaties over dit onderwerp. 

Is er een verband tussen lage gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid?

Ja, er is een verband. Sommige mensen die beperkt gezondheidsvaardig zijn, hebben ook moeite met lezen en schrijven. Echter omvat het begrip gezondheidsvaardigheden meer dan kunnen lezen en schrijven.

Om welke vaardigheden gaat het bij gezondheidsvaardigheden?

Onder gezondheidsvaardigheden vallen onder andere lees- en schrijfvaardigheden en rekenvaardigheden. Het gaat ook om het vermogen om informatie te vinden, waarbij ook in digitale vaardigheden in toenemende mate een rol spelen. Bredere definities omvatten ook psychologische kenmerken, zoals zelfvertrouwen, motivatie en kritisch vermogen, en sociale vaardigheden.

Hoe kan ik iemand met beperkte gezondheidsvaardigheden herkennen?

Enkele tips om lage gezondheidsvaardigheden te herkennen zijn:

  • Moeite hebben met het invullen van formulieren
  • Slecht formuleren van de vragen en niet duidelijk kunnen aangeven waar hij last van heeft.
  • Slecht antwoord kunnen geven op vragen
  • Moeite hebben met juist gebruiken van medicatie

Bekijk ook onze tips & materialen.

Hoeveel mensen in Nederland hebben beperkte gezondheidsvaardigheden?

Percentage laaggeletterdheid in de Nederlandse bevolking is 18% (2,5 miljoen volgens Algemene Rekenkamer). Het aantal mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden is 36,4% (zie factsheet).

Bekijk meer cijfers bij onze publicaties

Wat zijn de gevolgen van beperkte gezondheidsvaardigheden?

Lage gezondheidsvaardigheden hangen samen met slechtere gezondheidsuitkomsten. Het gaat hierbij zowel om een minder goede (ervaren) gezondheid als om een grotere kans op overlijden.

Over de Alliantie Gezondheisdvaardigheden

Hoe is de Alliantie Gezondheidsvaardigheden ontstaan?

Iemand die gezondheidsvaardig is, heeft kennis over gezonde leefstijl en is in staat om gezond te leven. De volgende factoren spelen een rol bij het wel of niet ‘gezondheidsvaardig’ zijn:

  • Lezen en schrijven
  • Rekenvaardigheid
  • Kennis over ziekten en gezondheid
  • Het vermogen om vragen te durven stellen

Uit Europees onderzoek blijkt dat ongeveer 29% van de Nederlandse bevolking niet genoeg vaardigheden heeft om informatie over hun gezondheid te begrijpen en toe te passen (HSL-EU, 2011). Zij hebben daardoor moeite hun weg te vinden in de zorg. We mogen het als samenleving niet accepteren dat zo veel mensen niet voldoende kunnen meedoen en daardoor gezondheidsschade lijden.

De Alliantie Gezondheidsvaardigheden is in 2010 gestart om dit probleem aan te pakken. De alliantie heeft als doel krachten te bundelen om meer mensen in de maatschappij te kunnen laten participeren met genoeg kennis en vaardigheden om gezond te leven.

Werk je mee? Bekijk de mogelijkheden om partner te worden.

Kan ik partner worden?

Alle organisaties, instellingen, bedrijven of individuen die zich willen inzetten voor een maatschappij waarin iedereen genoeg kennis en vaardigheden heeft om keuzes te maken als het gaat om de eigen gezondheid, kunnen zich aansluiten bij de Alliantie Gezondheidsvaardigheden. Lees meer informatie over partner worden van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden of neem contact met ons op voor meer informatie.

Kan ik kennis maken met de partners van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden?

Zeker, elke partner heeft één (of meerdere) contactpersonen. Er is ook een besloten LinkedIn groep, hier kun je kennis maken met partners en andere geïnteresseerden. Twee maal per jaar organiseren we een netwerkbijeenkomst, hier zijn zowel partners als geïnteresseerden welkom. Schrijf je onderaan deze pagina in voor de nieuwsbrief, of volg ons op Twitter of LinkedIn voor het laatste nieuws. 

Kan ik deelnemen in een werkgroep?

Fijn dat je een actieve bijdrage wil leveren aan de Alliantie Gezondheidsvaardigheden. Elke werkgroep heeft een eigen voorzitter. Je kan haar benaderen met de vraag of je een bijdrage kan leveren. 

Mijn vraag staat er niet tussen, kan ik contact met jullie opnemen?

Uiteraard helpen wij je graag verder. Via onze contact pagina vind je contactgevens van Coryke van Vulpen, dagelijks coördinator van de Alliantie. Zij beantwoordt graag je vragen en kan je in contact brengen met een van de partners.