Verslag Online info-uur: training en scholing personeel over gezondheidsvaardigheden

Categorie: de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Online info-uur: training en scholing personeel over gezondheidsvaardigheden

Onze werkgroep Ziekenhuizen en Klinieken organiseerde het derde online info-uur in een reeks van vier. Hieronder vind je een samenvatting, de presentaties zelf en informatie over het volgende online info-uur.

 


Waarom is scholing en training van zorgpersoneel rondom gezondheidsvaardigheden belangrijk?

Mensen die laaggeletterd zijn en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden hebben moeite om informatie over ziekte en gezondheid te vinden, te begrijpen en toe te passen. Denk aan mensen met een opleiding tot mbo niveau 2, ouderen en migranten: in Nederland gaat het over 1 op de 4 mensen. Zij hebben vaker chronische ziekten en psychische problemen. Het is daarom belangrijk om laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden te herkennen en op een begrijpelijke manier te communiceren. Hiervoor is scholing en training van zorgpersoneel nodig.

 

Empowering nurses to empower their patients

Jobke Wentzel en Petra Lankhorst, beiden docenten/onderzoekers aan Hogeschool Windesheim, vertelden over het onderzoek Empowering nurses to empower their patients (ENEP). Het doel van het onderzoek is het beter kunnen trainen van verpleegkundigen om patiënten met beperkte (digitale) gezondheidsvaardigheden te herkennen en te begeleiden. Na een literatuuronderzoek hebben zij 21 mbo- en hbo-verpleegkundigen en verpleegkundestudenten geïnterviewd aan de hand van het ‘6-functiemodel’ (vertrouwensband opbouwen – informatie verwerven – informatie geven – beslissingen nemen – bevorderen van zelfmanagement – aandacht voor emoties). Uit de interviews kwam naar voren dat digitalisering effect heeft op alle functies. Verpleegkundigen ondersteunen patiënten met beperkte vaardigheden door vertrouwen te creëren, gebruik te maken van het sociale netwerk, de communicatie aan te passen, aanvullende zorg in te zetten en het onderwerp bespreekbaar te maken.  

 

In de volgende fase van het onderzoek wordt een digitale vragenlijst verspreid onder zoveel mogelijk verpleegkundigen van ziekenhuizen. Hierin zal worden uitgevraagd wat de kennis is over digitale gezondheidsvaardigheden, hun attitude, zelfverzekerdheid en gedrag. Er worden nog ziekenhuizen gezocht om de vragenlijsten te verspreiden onder verpleegkundigen. Neem voor deelname of voor meer informatie over het onderzoek contact op met Jobke Wentzel via m.j.wentzel@windesheim.nl.

Download hier de presentatie over ENEP.

 

Training en bewustwording van zorgverleners: voorbeelden uit de praktijk

 

Er zijn al veel initiatieven in ziekenhuizen en klinieken om zorgverleners te trainen beperkte gezondheidsvaardigheden bij patiënten te herkennen en ze te begeleiden. E-learnings worden ingebed in scholingsprogramma’s, evenals praatkaarten over palliatieve zorg of kanker en keuzekaarten-in-beeld om samen beslissen te stimuleren. Er werd tijdens het info-uur ook gesproken over de keerzijde van taalpunten, die in veel ziekenhuizen aanwezig zijn. Die worden onvoldoende bereikt door de doelgroep. Een minpunt is dat taalpunten de verantwoordelijkheid bij de patiënt leggen in plaats van bij de zorgverlener of de organisatie.

Ook zijn er initiatieven die vooral als doel hebben zorgverleners bewust te maken. Een goed voorbeeld hiervan is een campagne in het Alrijne Ziekenhuis waarbij zorgverleners in beeld beloven om begrijpelijk te communiceren en geen medische termen te gebruiken. Op die manier inspireren ze hun collega’s.  

Tijdens het info-uur werd terecht opgemerkt dat goed werkende initiatieven zoveel mogelijk zouden moeten worden gedeeld tussen de ziekenhuizen.

 

Download hier de presentatie over praktijkvoorbeelden.

Kijk op deze website en op dit Leerplatform voor e-learnings over samen beslissen met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Op deze website staat het totale scholingsaanbod met betrekking tot samen beslissen.

 

Volgende online info-uren

Het volgende info-uur is op 11 december, 16.00-17.00 uur. Het onderwerp is ‘Kritieke momenten’. Er worden voorbeelden besproken van momenten waarop iemand met beperkte gezondheidsvaardigheden in ziekenhuis of kliniek problemen kan ervaren, zoals het ontslag, het preoperatieve traject of het verkrijgen van toestemming. Er komen ziekenhuizen aan het woord over hun ervaringen en manieren om dit aan te pakken.

Aanmelden kan nu al via de agenda.

 

Meer over de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

 

Lees meer over onze alliantie, de verschillende werkgroepen en de partners
Volg ons ook op Twitter en LinkedIn.

 

 

Bekijk meer

12 september 2024 | Netwerkbijeenkomst van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Verslag | Netwerkbijeenkomst de Alliantie Gezondheidsvaardigheden 9 april 2024

Nieuwe e-learning: het thema gezondheidsvaardigheden op de kaart zetten in je organisatie