Verslag | Netwerkbijeenkomst de Alliantie Gezondheidsvaardigheden 9 april 2024

Categorie: de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Verslag: Netwerkbijeenkomst Alliantie Gezondheidsvaardigheden 9 april 2024

In dit verslag blikken we terug op de voorjaarseditie van onze netwerkbijeenkomst. Lees hieronder meer over de keynote van dr. Mara van Beusekom en de verschillende workshops.

 

De voorjaarseditie van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden netwerkbijeenkomst, gehouden op dinsdag 9 april in The Colour Kitchen Utrecht, was een dag vol inspiratie, leren, en netwerken. Met de focus op het verbeteren van gezondheidsvaardigheden bood deze bijeenkomst de unieke kans voor partners en organisaties om kennis te delen en samen te werken.

 


Keynote presentatie: de kracht van co-creatie
Dr. Mara van Beusekom 

De dag begon krachtig met de keynote presentatie van Dr. Mara van Beusekom, die ons meenam in de wereld van co-creatie. Ze benadrukte het belang van het opbouwen van vertrouwen en het vormen van verbindingen met eindgebruikers. Samen met taalambassadeur Anita Ossewaarde concludeerde ze dat co-creatie gaat over samen iets maken, en dat dit een begrijpelijkere omschrijving is dan: co-creatie.

 

Er zijn drie dingen waar men klaar mee is als het gaat om co-creatie:

1.      Blind afstormen op ons eigen doel

2.      Het inzetten van mensen als pionnen

3.      Mensen – onbedoeld – buitensluiten

 

Er wordt vaak iets ontwikkeld, bijvoorbeeld een app of een interventie, maar wanneer dit geïmplementeerd wordt blijkt dat er helemaal niemand op zit te wachten. Het is belangrijk om de mensen waarvoor je iets maakt te betrekken en te bevragen. Zie de ander als volwaardig en zorg dat je een wederkerige relatie hebt. Op die manier kom je er achter waar echt behoefte aan is en zet je de ander niet in als een pion die wordt buitengesloten. Het gaat er om dat je elkaars stem wilt horen en een open houding hebt naar de ander. Werk samen en doe net wat extra moeite om ervoor te zorgen dat iedereen prettig mee kan doen.

 

Wat is nu eigenlijk de kracht van co-creatie?

De kracht van co-creatie is met een open houding elkaar beter willen leren begrijpen, echt iets doen waar mensen op zitten te wachten en om verschil te maken daarmee. Dat is heel belangrijk omdat we weten dat gelijkheid niet hetzelfde is als gelijke kansen. We moeten ons best doen om de vaak onderbelichte stemmen wat luider te maken. Daar maken we niet alleen het proces prettiger mee, maar daardoor krijgen we ook betere uitkomsten. Zorg ervoor dat mensen zich niet bekeken, maar juist gehoord voelen. De inspirerende woorden van Mara legden een basis voor de rest van de middag.

 

Bekijk hier de PowerPoint slides.

 


Workshops

Deelnemers hadden de mogelijkheid om uit een breed aanbod van workshops te kiezen, elk met hun eigen unieke inzichten en leerervaringen:

 

·       Kunstmatige Intelligentie en Laaggeletterdheid door Charlotte Grün bood een diepgaand inzicht in de mogelijkheden en uitdagingen van AI, met een focus op laaggeletterdheid.

 

·       Health Literacy Champions door Suzelot Houtschild en Coryke van Vulpen zette de schijnwerpers op het belang van ambassadeurs in het gezondheidsvaardiger maken van organisaties.

 

·       Physical Literacy door Johan Koedijker exploreerde de bouwstenen voor een leven lang bewegen en hoe dit concept kan helpen bij het stimuleren van activiteit over verschillende leeftijdsgroepen.

 

·       Het gespreksinstrument CHAT door Evi Vlassak bood inzichten in het beoordelen van gezondheidsvaardigheden zonder het gebruik van vragenlijsten, maar door gesprek.

 

·       Begrijpelijk zijn voor iedereen door Enid Reichrath deelde methoden voor heldere communicatie, cruciaal voor effectieve informatieoverdracht.

 

·       Aan de slag met de Alliantie en Gezondheidsvaardigheden door Mirjam Fransen en Anoek Meijer waarbij deelnemers een stoomcursus gezondheidsvaardigheden kregen en meer informatie over de Alliantie Gezondheidsvaardigheden.

 

·       Aan de slag met gezondheidsvaardigheden op beleidsniveau door Lieke Boonen en Dorine Surstedt waar deelnemers meer te weten kwamen over gezondheidsvaardigheden op beleidsniveau.

 

 

Workshop terugkoppeling

Elke workshop leverde waardevolle inzichten en praktische handvatten op:

 

Kunstmatige intelligentie en laaggeletterdheid: wat zijn de kansen en wat zijn de uitdagingen?
Door: Charlotte Grün

Deelnemers verkenden de impact van AI op de samenleving en individuen, specifiek gericht op laaggeletterdheid. Data is de basis van AI. Wat betekent deze data nu eigenlijk, welke emoties krijg je daarbij en wat als deze data helemaal geen rekening houdt met mensen die meer moeite hebben met lezen en schrijven? Tijdens de workshop gingen we aan de slag met een beeldende opdracht om een idee te krijgen van hoe AI kan werken. Hoe kijkt namelijk de camera van jouw telefoon naar de wereld en hoe train jij je camera hierin?

 

 

In gesprek over "Health Literacy Champions"
Door: Suzelot Houtschild en Coryke van Vulpen

De workshop 'Health Literacy Champions', geleid door Suzelot Houtschild en Coryke van Vulpen, benadrukte het belang van ambassadeurs bij het bevorderen van gezondheidsvaardigheden in organisaties. De sessie bood inzicht in effectieve strategieën en praktische tools, zoals een 'ambassadeurs toolkit', om deze vaardigheden organisatiebreed te ondersteunen en te verbeteren.

 

Interactieve discussies belichtten de uitdagingen en successen bij het implementeren van gezondheidsvaardigheden, waarbij deelnemers betrokken werden om hun ervaringen en tips te delen. Dit leidde tot concrete afspraken om de aangereikte principes toe te passen en gezondheidsvaardigheden als ambassadeurs in hun eigen werkomgeving te versterken.

 

De workshop was een bron van inspiratie en toonde het belang van een collectieve inspanning om gezondheidsvaardigheden te bevorderen, waardoor deelnemers gemotiveerd en uitgerust werden om positieve veranderingen door te voeren.

 

 

Workshop 'Physical Literacy': bouwstenen voor een leven lang bewegen van jong tot oud
Door: Johan Koedijker

Hoe mooi zou het zijn als iedereen motorisch vaardig is, een positieve houding heeft ten opzichte van sport en bewegen, kennis heeft over het belang van sport en bewegen en in staat is om een krachtige beweegomgeving voor zichzelf en anderen? Tijdens deze workshop hebben de deelnemers kennis gemaakt met ‘Physical Literacy’ en de vier elementen die daarvan de kern vormen. Elementen die ook raakvlakken hebben met gezondheidsvaardigheden. Meer informatie over dit thema vind je hier.

 

 

Workshop het gespreksinstrument CHAT: krijg inzicht en ga in gesprek over gezondheidsvaardigheden
Door: Evi Nonhebel-Vlassak

Inzicht krijgen in gezondheidsvaardigheden hoe doe je dat? Tijdens de workshop keken we naar de CHAT. Een hulpmiddel dat ingezet kan worden tijdens het gesprek. Ook bespraken we hoe dit generieke instrument voor specifieke situaties geschikt gemaakt kan worden. De CHAT werd gepresenteerd als een effectief middel om inzicht te krijgen in gezondheidsvaardigheden tijdens gesprekken.

 

Bekijk hier de PowerPoint slides.

 

 

Workshop begrijpelijk zijn voor iedereen
Door: Enid Reichrath

In de workshop 'Begrijpelijk zijn voor iedereen' maakten de deelnemers kennis met de methode Taal voor allemaal. Deze methode voor begrijpelijke communicatie houdt rekening met risico's op miscommunicatie. Enid Reichrath vertelde hoe deze miscommunicatie ontstaat en ze gaf praktische tips voor begrijpelijk zijn in tekst en beeld.

 

De deelnemers gingen daarna enthousiast aan de slag met een tekst. Ze kwamen erachter dat begrijpelijk schrijven veel meer is dan sleutelen aan de formulering. De workshop benadrukte het belang van duidelijke communicatie en bood technieken om dit te realiseren.Workshop aan de slag met de Alliantie Gezondheidsvaardigheden
Door: Anoek Meijer en Mirjam Fransen

Tijdens de workshop aan de slag met gezondheidsvaardigheden en de Alliantie gingen we met de deelnemers in gesprek over wat gezondheidsvaardigheden zijn en wat we hier binnen de Alliantie allemaal mee doen. Er werd dieper ingegaan op wat gezondheidsvaardigheden inhouden en hoe de Alliantie hieraan werkt, met een blik op goede voorbeelden en materialen. Op zoek naar goede voorbeelden of handige materialen? Deze vind je hier. Meer weten over de inspiratiegroepen van de Alliantie en welke thema’s er zijn? Lees hier meer.

 
Workshop aan de slag met gezondheidsvaardigheden op beleidsniveau
Door: Lieke Boonen en Dorine Surstedt

Dorine Surstedt van CZ en Lieke Boonen van Pharos hebben de workshop 'Aan de slag met gezondheidsvaardigheden op beleidsniveau' geleid. Het was een interactieve sessie waarin deelnemers de kans kregen om te verkennen hoe organisaties kunnen bijdragen aan het verkleinen van gezondheidsverschillen.

 

Geïnspireerd door concrete voorbeelden, waaronder een innovatieve checklist ontwikkeld door het Zorginstituut, en het programma 'Verzekerden in een kwetsbare positie' van CZ, hebben de aanwezigen nagedacht over de stappen die hun organisaties kunnen zetten. Het was inspirerend om te zien hoe elke deelnemer, vanuit zijn of haar positie binnen verschillende organisaties, gedreven was om aan de slag te gaan met het verkleinen van gezondheidsverschillen.

 

De kernboodschap van de workshop was helder: het beginnen met het agenderen van gezondheidsvaardigheden binnen je eigen organisatie is een essentiële eerste stap. Het bewustzijn vergroten over de impact van beleidskeuzes op de toegang tot en de kwaliteit van zorg is cruciaal voor het adresseren van gezondheidsverschillen. Elke genomen stap, hoe klein ook, draagt bij aan dit belangrijke doel.

 

Bekijk hier de PowerPoint slides.

 

 

Afsluiting en toekomstige activiteiten

De dag werd afgesloten met een borrel, waarbij de deelnemers de kans kregen om na te praten en te netwerken. Het was duidelijk dat de bijeenkomst veel inspiratie en nieuwe ideeën had opgeleverd.

 

We kijken uit naar de voortzetting van deze gesprekken, samenwerkingen en de aanmeldingen van nieuwe partners. Houd onze agenda in de gaten voor toekomstige bijeenkomsten en activiteiten, vergeet niet onze LinkedIn-groep te bezoeken voor meer interactie en informatie, of meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bekijk meer

12 september 2024 | Netwerkbijeenkomst van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Nieuwe e-learning: het thema gezondheidsvaardigheden op de kaart zetten in je organisatie

Terugblik 2023 en vooruitzichten 2024