Terugblik 2023 en vooruitzichten 2024

Categorie: de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Terugblik op 2023 en vooruitzichten voor 2024

 


Beste partners en andere lezers,

 

We staan weer aan het begin van een nieuw jaar. Een mooi moment om terug te blikken én vooruit te kijken. 2023 was een belangrijk jaar voor de Alliantie Gezondheidsvaardigheden. We ontvingen een uitbreiding van financiering van het ministerie van VWS. Hiermee kunnen we weer de gewenste coördinatie en communicatie vanuit Pharos verzorgen, passend bij de toegenomen omvang van de Alliantie. Ook geeft dit ruimte voor meer activiteiten. Naast de twee netwerkbijeenkomsten per jaar, hielden we in 2023 een webinar over internationale ontwikkelingen (door Kristine Sørensen) en twee Q&A’s voor nieuwe partners.

 

Ook hebben we de nieuwe werkgroep Digitale Zorgtoepassingen opgezet. We hebben een start gemaakt met de ontwikkeling van een kwaliteitskader voor de informatie- en voorlichtingsmaterialen die op ons platform staan. Fijn om hierover tijdens de afgelopen netwerkbijeenkomst met elkaar van gedachten te wisselen.

 

Ook lees je over de vele nieuwe partners die we hebben mogen verwelkomen. Heel fijn dat we blijven groeien, wat betekent dat de aandacht voor het belangrijke thema gezondheidsvaardigheden, laaggeletterdheid, het vergroten van (basis)vaardigheden en het worden van een gezondheidsvaardige organisatie blijft groeien.

 

Ik wil jullie bedanken voor een mooi jaar. Voor jullie aanwezigheid bij de bijeenkomsten, jullie enthousiasme en bereidheid om kennis en ervaringen te delen. Jullie rol om anderen verder te helpen en te inspireren is heel belangrijk. En jullie bijdrage in het (breder) agenderen van dit thema is ook van onschatbare waarde.

 

Dus blijf ook in 2024 vooral jullie mooie werk delen, zodat we met elkaar deze groeiende beweging kunnen voorzetten. Ik kijk uit naar het komende jaar, met als eerste moment onze netwerkbijeenkomst in het voorjaar!

 

Ook namens mijn collega’s van het coördinatieteam bij Pharos.

Coryke van Vulpen
Coörindator van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden & Strategisch adviseur gezondheidsvaardigheden bij Pharos

 

Bekijk meer

12 september 2024 | Netwerkbijeenkomst van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Verslag | Netwerkbijeenkomst de Alliantie Gezondheidsvaardigheden 9 april 2024

Nieuwe e-learning: het thema gezondheidsvaardigheden op de kaart zetten in je organisatie