Uitkomsten onderzoek 'Gezondheidsvaardige organisaties'

Categorie: de Alliantie Gezondheidsvaardigheden Datum: 31/10/2019

Tijdens de netwerkbijeenkomst in het voorjaar van 2019 van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden is voor de tweede keer een inventarisatie uitgevoerd onder de aanwezigen.

De inventarisatie ging over het worden van een ‘gezondheidsvaardige organisatie’. Ofwel een organisatie die goed is ingericht op mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Aan de hand van diverse thema’s werd deelnemers gevraagd in hoeverre zij hun organisatie als ‘gezondheidsvaardig’ beschouwen, en op welke thema’s zij zouden willen verbeteren. Ook werd gevraagd naar ondersteuningsbehoeften hierbij.

Download de uitkomsten.Doel van het onderzoek

  • In kaart brengen waar we nu staan en welke ontwikkeling wij samen doormaken als partners van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden.
    Dit laatste doen we door de meting enkele jaren te herhalen.
  • Ondersteuningsbehoeften in kaart brengen: dit kan de partners van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden en andere (kennis)organisaties
    richting geven bij het ontwikkelen van nieuwe handvatten of instrumenten.


Uitkomsten 

Het onderzoek geeft duidelijk inzicht in de ondersteuningsbehoeften van partners, uiteenlopend van bewustwording tot concrete handvatten om aan de slag te gaan. Dit biedt input voor het samenstellen van het programma van de komende netwerkbijeenkomsten en voor het ontsluiten van nieuwe kennis en handvatten via deze website.

 

Een ander doel was om de ontwikkeling door de jaren heen te volgen. Doordat we niet weten of de respondenten van beide jaren vergelijkbare kenmerken hebben en we de meting dit jaar hebben uitgebreid naar een bredere doelgroep (de online meting) kunnen we geen harde uitspraken doen over een verbetering ten opzichte van vorig jaar. 

 

Toch valt op dat in beide jaren in het spinnenweb bij ‘testen’ het grootste verschil te zien is tussen de huidige en gewenste situatie. Dus in
weinig organisaties wordt al getest, maar de wens om dit meer te doen is groot. Bij ‘bewustwording’ is dit verschil in beide jaren het kleinste:
men wil toewerken naar (iets) meer bewustwording, maar het niveau van bewustwording is al vrij hoog (dit jaar een score van 3,6 uit 5).

 

Bij de online vragenlijst van dit jaar bleek niet duidelijk dat men meerdere instrumenten mocht aanvinken bij de vraag “Welke instrumenten of methoden zet jouw organisatie in?”. Dit geeft mogelijk een onderschatting van de daadwerkelijke aantallen en percentages. 

 


Bekijk het rapport van de inventarisatie van 2018.

Bekijk meer

7 tot en met zondag 13 september 2020 | Week van Lezen en Schrijven

Wetenschappelijk artikel in eenvoudige taal

Gezondheidsvaardigheden onder vaat- en gastro-enterologische (GE) chirurgische patiënten