Gezondheidsvaardige voornemens

Categorie: de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Eind 2018 hebben we onze partners gevraagd wat zij van plan zijn in 2019 rondom het thema gezondheidsvaardigheden. Ambities en concrete plannen werden kenbaar gemaakt door partners Nivel, Pharos, Sitchting Opvoeden.nl en Stichting Lezen & Schrijven

  


Nivel

In 2019 blijft het Nivel zich - samen met andere onderzoekspartners zoals CAPHRI/Maastricht University en Amsterdam UMC, afdeling Public Health (AMC) - inzetten voor bruikbaar wetenschappelijk onderzoek op het gebied van gezondheidsvaardigheden. Verschillende onderzoeksvoorstellen zijn ingediend of worden voorbereid (met name op het gebied van het verbeteren van communicatie / informatievoorziening en samen beslissen). Vorig jaar is in het kader van het ZonMw-project 'Beter omgaan met beperkte gezondheidsvaardigheden in de curatieve zorg' een communicatietool ontwikkeld en een onderzoeksagenda geformuleerd. Het Nivel hoopt dat deze tool in 2019 verder geïmplementeerd gaat worden en dat er financiering komt voor de uitvoering van (delen van) de onderzoeksagenda. Tenslotte zet het Nivel zich in voor kennisdeling en -uitwisseling op het terrein van gezondheidsvaardigheden, zowel op nationale bijeenkomsten en symposia als op internationale congressen (b.v. de European Health Literacy Conference in maart 2019 in Dublin).

 

Pharos

Als coördinator van de Alliantie zet Pharos zich vanzelfsprekend in op dit gebied. Ook de aankomende jaren is het thema laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden een belangrijk speerpunt om gezondheidsverschillen terug te dringen. 
Zo wordt er dit jaar, net als vorig jaar, een #teachbackmonday georganiseerd. 
Met het programma eHealth4All wordt onverminderd aandacht gevraagd om eHealth toepassingen voor iedereen beschikbaar te maken. Maak bijvoorbeeld De grote onbegrijpelijke eHealth Quiz – begrijp jij al deze woorden?

 

Stichting Opvoeden.nl

Opvoeden.nl werkt ook in 2019 door aan betrouwbare opvoedinformatie voor iedereen. Samen met 12 andere organisaties worden filmpjes ontwikkeld over onderwerpen waar ouders de meeste vragen over hebben. Gezamenlijk wordt goed beeldmateriaal voor ouders ontwikkelen, daarna te gebruiken te verspreiden voor iedereen. Bijvoorbeeld tijdens consulten, via social media of ander (online) contact met ouders. Op deze pagina lees je over de filmpjes die we tot nu toe ontwikkeld hebben en hoe je mee kunt doen.
Ook gaan de redactie van opvoeden.nl en GroeiGids samen werken. Doel is om betrouwbare informatie te kunnen verspreiden aan een grote doelgroep en de rol en stem van de praktijkprofessional beter integreren en borgen. Een soort thuisarts.nl maar dan over opvoeden, opgroeien en jeugdgezondheid. 
Daarnaast is er ook de ambitie om ouders te betrekken bij het richtlijnenproces van de jeuggezondheidszorg, op twee manieren. Aan de ene kant door met deskundigen de relevante informatie voor ouders in richtlijnen te vertalen naar begrijpelijke opvoedinformatie. Aan de andere kant door via onder andere het Landelijk Ouderpanel de mening van ouders te vragen over adviezen en mogelijke wijzigingen in richtlijnen. Dit onder andere in samenwerking met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. Meer hierover vind je op de website van Stichting Opvoeden.nl.

 

Stichting Lezen en Schrijven

In 2019 gaat Stichting Lezen & Schrijven verder met het project Voel je goed!, de combinatie van adviezen van een diëtist en lessen gezondheidsvaardigheden van een vrijwilliger, met als doel een gezonder gevoel en gewicht voor laaggeletterden. De pilot wordt geëvalueerd op effect, proces en bereik; resultaten zijn bekend in april 2019. De lopende pilotprojecten in Den Haag, Emmen, Hengelo, Hoogeveen, Rotterdam en Zoetermeer willen we borgen, zodat deze ook in de toekomst kunnen worden voortgezet. Daarnaast is het voornemen Voel je goed! op te starten in minimaal 10 nieuwe plaatsen. Voel je goed! loopt al in Veendam, Pekela, Midden-Groningen, Nieuwkoop en Nijmegen; gesprekken zijn gaande in meerdere andere plaatsen in het land.

Daarnaast wordt de ambitie uitgesproken zorgprofessionals ook (nog) meer betrekken bij de aanpak van laaggeletterdheid via pilots met cursussen patiënteneducatie in het ziekenhuis. Het gaat om thematische cursussen in een behandeltraject. Doel is zorgverleners te ontlasten en cliënten gezondheidsvaardiger maken en hen motiveren tot het volgen van verdere scholing. In 2019 zullen drie pilots gaan lopen. Als eerste gaat op 1 april Zwanger! in Doetinchem van start, voor de doelgroep kwetsbare zwangeren. Daarna volgt een pilot rondom nierziekten. De derde pilot is nog niet ingevuld.

Zoals elk jaar onderneemt Stichting Lezen & Schrijven veel communicatieactiviteiten om laaggeletterdheid te agenderen. Zorginstellingen doen hier in toenemende mate aan mee. Op 24 januari 2019 rijkt prinses Laurentien de Taalheldenprijs uit aan mensen die zich op een unieke manier inzetten voor een geletterde Nederland. Rondom Wereldalfabetiseringsdag op 8 september, wordt de Week van de Alfabetisering georganiseerd die inmiddels een grote landelijke bekendheid heeft.

 

Word ook partner

Kennis en ervaring delen? Wordt ook partner van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden! Kom op 2 april kennis maken met deze en ander partners tijdens onze netwerkbijeenkomst.

Bekijk meer

Nieuwe e-learning: het thema gezondheidsvaardigheden op de kaart zetten in je organisatie

21 mei 2024 | Taalunie Heerlijk Duidelijkdag

Terugblik 2023 en vooruitzichten 2024