Beeldsluiter

Er is een nieuwe vorm van een bijsluiter ontwikkeld. De nieuwe bijsluiter is een bijsluiter voor medicijnen, maar dan in beeld. Een animatievideo voorzien van gesproken tekst en ondertiteling informeert de patiënt over het geneesmiddel. De Beeldsluiter is toegankelijk, begrijpelijk en makkelijk vindbaar. De Beeldsluiter brengt informatie efficiënter over en draagt bij aan juist gebruik van het geneesmiddel. Bovendien is de Beeldsluiter beschikbaar in verschillende talen.


De Beeldsluiter slaat met beeld, begrijpelijke en gesproken tekst in meerdere talen de brug naar laaggeletterden, anderstaligen, allochtonen en ouderen, alsook jongeren voor wie digitale media en video vanzelfsprekend is. Tegelijk sluit het aan bij de steeds verdergaande digitalisering van informatie in de zorg.

Voor wie

Patiënten, Apotheek medewerkers

Bekijk meer

E-learning: Effectieve communicatie in de zorg

Lees Simpel App

Wat zijn gezondheidsvaardigen van een organisatie?