Nieuw: beleidsadviezen European Health Parliament

Categorie: de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Eline Lubbes werkte mee aan onlangs gepubliceerde beleidsadviezen van het European Health Parliament. Ze onderzochten wat er nodig is voor een gezondheidsvaardig Europa. Onder andere Jany Rademakers (partner Nivel) en Kristine Sorensen (partner Global Health Literacy Academy) werden geraadpleegd. Wij gingen in gesprek met Eline Lubbes over de aanbevelingen.


Waarom dit onderzoek?

Gezondheidsvaardigheden zijn belangrijk voor goede zorg. In dit onderzoek hebben we ons gericht op de digitale zorg. Bijna alle inwoners in Europa hebben toegang tot internet. Er wordt steeds meer gedigitaliseerd in de zorg, terwijl daar weinig beleid op is en nog weinig op wordt gestuurd. Hoe gaan zorgprofessionals daar mee om? Daarnaast is het voor de inwoners van Europa vaak lastig de juiste informatie te kunnen vinden, begrijpen, op waarde te schatten en toe te passen. Hierdoor zien we grote gezondheidsverschillen ontstaan, op zowel landelijk als Europees niveau.

 

Wat is de stand in Nederland?

Nederland presteert, vergeleken met andere landen, gemiddeld. We hebben een klein onderzoek uitgevoerd in Europa. Hieruit bleek dat hoger opgeleiden informatie gemakkelijker kunnen vinden dan lager opgeleiden. Wenselijk is gelijke toegang tot zorg en informatie, daarmee verkleinen we gezondheidsverschillen. Enerzijds moeten we werken aan het verbeteren van (digitale)vaardigheden, maar anderzijds ook zeker aan het toegankelijker maken van gevalideerde informatie. Een goed voorbeeld hierin is thuisarts.nl, begrijpelijke en betrouwbare informatie. Een keurmerk zou een oplossing kunnen bieden, de gebruiker weet dan of de informatie betrouwbaar is.
Daarnaast geldt voor toegankelijke informatie, dat dit niet uitsluitend (eenvoudige) taal is. Er moet ook worden gekeken naar de inzet van meer beeld. Of de inzet van andere kanalen om informatie tot je nemen.

 

Wat adviseren jullie aan het Europees Parlement?

Onze beleidsadviezen zijn gebaseerd op drie pijlers: de beschikbaarheid van betrouwbare digitale informatie over zorg en gezondheid, scholing van zorgprofessionals op het gebied van (digitale) gezondheidsvaardigheden en het betrekken van patiënten bij het ontwikkelen van hulpmiddelen die gezondheidsvaardigheden bevorderen. Twee voorbeelden van concrete adviezen die we geven zijn het ontwikkelen van een EU wijd geaccepteerde definitie van gezondheidsvaardigheden, zodat we het allemaal over hetzelfde hebben en het creëren van een digitaal platform waar zorgprofessionals kennis kunnen uitwisselen over het omgaan met (digitale) gezondheidsvaardigheden van patiënten.

 

Wat zijn de vervolgstappen van deze commissie?

In deze commissie zitten leden uit diverse Europese landen. Iedereen brengt onze beleidsadviezen op nationaal niveau onder de aandacht. Gezamenlijk wordt het ook bij het Europees Parlement onder de aandacht gebracht.

 

Lees meer: Seven Actions to Promote Health Literacy and Self-Care in the Digital Era

Ook aan de slag? Bekijk al onze tips en materialen om gezondheidsvaardigheden toe te passen in je beleid

Bekijk meer

12 september 2024 | Netwerkbijeenkomst van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Verslag | Netwerkbijeenkomst de Alliantie Gezondheidsvaardigheden 9 april 2024

Nieuwe e-learning: het thema gezondheidsvaardigheden op de kaart zetten in je organisatie