Schrijfwijzer

Het Netwerk Patiënteninformatie (NPI) heeft een Schrijfwijzer voor het begrijpelijk schrijven over medicijnen ontwikkeld. 

Deze schrijfwijzer bevat algemene informatie en meer specifieke informatie gericht op schrijven van medicijninformatie. 

Ga direct naar:  
NPI Schrijfwijzer voor het begrijpelijk schrijven over medicijnenSchrijfwijzer voor begrijpelijk schrijven


Deze schrijfwijzer omvat:

- een checklist
- 10 punten aandachtspunten voor taalgebruik
- tips voor structuur
- tips voor brongebruik 

In de schrijfwijzer vind je voorbeelden toegespitst op medicijninformatie. De schrijfwijzer is breder inzetbaar. Over het Netwerk Patiënteninformatie


Het NPI is opgericht in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om betrouwbare en begrijpelijke medicijninformatie beter te kunnen vinden op het internet. Voor iedereen in Nederland.

Het netwerk bestaat uit vier websites met medicijninformatie. Dit zijn apotheek.nl (KNMP), thuisarts.nl (NHG), geneesmiddeleninformatiebank.nl (CBG) en lareb.nl (Bijwerkingencentrum Lareb). Het onderzoeksinstituut Nivel, Expertisecentrum gezondheidsverschillen Pharos en Patiëntenfederatie Nederland geven het netwerk advies.

Website

www.cbg-meb.nl

Getest?

Ja

Bekijk meer

Basis gezondheidsvoorlichting aan vluchtelingen voor professionals in de gezondheidszorg

Flyer over palliatieve zorg

Inclusief onderzoek