Taal voor allemaal

Over Taal voor allemaal

Taal voor allemaal verzorgt her- en vertalingen en geeft workshops en trainingen over begrijpelijke communicatie. Met de methode Taal voor allemaal bereik je alle lezers, bij voorkeur met eenzelfde versie voor iedereen. De methode richt zich op schrijven, het gebruik van afbeeldingen en het testen van begrip bij de lezers en zoekt altijd de balans tussen begrijpelijkheid en acceptatie. Begrijpelijk schrijven is meer dan alleen werken aan formuleringen.


Doel

Het ultieme doel van Taal voor allemaal is dat alle mensen voor hen begrijpelijke informatie krijgen van de overheid, zorgorganisaties, hulp- en dienstverleners, onderwijsinstellingen, verzekeringsmaatschappijen, de Belastingdienst, enz. Want optimaal meedoen kan als mensen goed geïnformeerd zijn en op basis daarvan weloverwogen keuzes kunnen maken. De informatie die aangeboden wordt, is vaak te ingewikkeld, te veel, verwarrend en onoverzichtelijk. Ook op het gebied van gezondheid en leefstijl.

 

Helpen bij beleid

Door met Taal voor allemaal aan de slag te gaan en de uitgangspunten en richtlijnen van de methode te verankeren in beleid en concrete werkafspraken, werk je structureel aan begrijpelijke communicatie. Dat kan bijvoorbeeld door schrijfwijzers en beeldwijzers aan te passen of communicatiemedewerkers standaard een workshop of training te laten volgen in begrijpelijke communicatie. Zo maak je de vertaalslag naar beleid. Taal voor allemaal kan hierin adviseren.

 

Processen vereenvoudigen

Aan de slag gaan met begrijpelijke communicatie legt (organisatie)processen bloot. Vaak blijken die processen onhandig of ingewikkeld te zijn voor de gebruiker of ontvanger. Door te werken met de methode Taal voor allemaal kun je een begin maken met het vereenvoudigen van die processen. Door de oude en nieuwe processen vervolgens te evalueren, krijg je zicht op de toegevoegde waarde. De onderzoekers van Taal voor allemaal kunnen hierin adviseren.

 

Win-win

Werken met Taal voor allemaal en begrijpelijke informatie is win-win: ontvangers maken minder fouten en organisaties werken efficiënter als iedereen begrijpt wat de bedoeling is. Taal voor allemaal werkt mee aan onderzoek naar de toegevoegde waarde van begrijpelijke communicatie.

 

Lees hier meer over Taal voor allemaal of neem contact op.

 

Contactpersoon

Tessie Wittelings

tessie@taalvoorallemaal.nl

Bekijk meer

Taal voor allemaal