Hier op onze website vind je onder 'raadplegen' een groeiende database aan kosteloos beschikbare materialen. Materialen die je als zorgverlener kan inzetten en geschikt zijn voor patiënten of cliënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. 

 

Als netwerk, gericht op het delen van kennis, hebben wij geen waardeoordeel. Wij beoordelen de materialen die we op gezondheidsvaardigheden.nl plaatsen dan ook niet op kwaliteit. We streven er naar om bij elk materiaal zo volledig mogelijk te zijn. 


Lees meer over de materialen op onze website.