Boekje Stoppen met roken

Boekje: Stoppen met roken

Partner Taal voor allemaal en het Ikazia ziekenhuis Rotterdam maakten een boekje over stoppen met roken in begrijpelijke taal.

Je vindt het boekje inclusief video's in de bibliotheek van Taal voor allemaal.

 


Stoppen met roken, toegankelijk uitgelegd

Taal voor allemaal en het Ikazia ziekenhuis Rotterdam maakten een boekje over stoppen met roken in begrijpelijke taal.
Het boekje beschrijft de voorbereiding op het stoppen (blauw), de stopdag zelf (oranje) en het niet meer roken en mogelijke hulpmiddelen (groen).


Het boekje kan worden gebruikt in de begeleiding van mensen bij het stoppen met roken en volgt als het ware het proces waar de stopper in zit.
Doordat het gemaakt is in Taal voor allemaal, is het materiaal geschikt voor iedereen, ongeacht de taalvaardigheden van de stopper.
In het boekje zit een invulblad met vragen die de stopper beantwoord in de voorbereiding op het stoppen.


Concrete contactinformatie van de begeleider kan op de voorkant worden ingevuld, zodat de persoon die stopt altijd weet bij wie hij of zij terecht kan.


De informatie is ook beschikbaar in 3 korte filmpjes van rond de 5 minuten.
Het boekje en de filmpjes zijn gratis en vind je in de bibliotheek van Taal voor allemaal.

Voor wie

Zorgverleners,

Contactpersoon

Enid Reichrath

enid@taalvoorallemaal.com

Getest?

Ja

Bekijk meer

Eenvoudig voorlichtingsmateriaal & gesprekstechnieken diabetes

Dossier Gezondheidsvaardigheden | Soa Aids Nederland

Betekenisvol samen beslissen