Over Jong JGZ

 

Kinderen gezond en gelukkig laten opgroeien: daar staan wij voor! Jong JGZ biedt preventieve jeugdgezondheidszorg (JGZ) aan alle 0-18 jarigen in Zuid-Holland Zuid en 0-4 jarigen in Breda. We volgen de gezondheid van ruim 100.000 kinderen en jongeren.
Doelstellingen op het gebied van gezondheidsvaardigheden

 

De jeugdgezondheidszorg heeft alle kinderen en hun ouders in beeld. Daar zitten ook ouders bij die moeite hebben met lezen, schrijven of de juiste informatie zoeken. Om hen beter te kunnen bereiken/ondersteunen, hebben we binnen Jong JGZ drie doelen geformuleerd:

 1. Ouders en kinderen ondersteunen bij de spraak- en taalontwikkeling
 2. Laaggeletterde/ anderstalige ouders herkennen, dit onderwerp met hen bespreken en ze doorverwijzen naar het Taalhuis
 3. Begrijpelijk communiceren met ouders: mondeling, schriftelijk en digitaal

 

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Sinds twee jaar is er binnen Jong JGZ Breda een werkgroep Laaggeletterdheid actief. Vanuit deze werkgroep is Kitty Arpat kenniseigenaar. 


Wat hebben we tot nu toe gedaan?

 • Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en assistentes hebben twee inhoudelijke scholingen gevolgd over het signaleren, bespreken en verwijzen van laaggeletterden. Zij hebben de e-learning op de website van Stichting Lezen en Schrijven gedaan. In dit proces is er samenwerking geweest met Stichting Lezen en Schrijven en het Taalhuis Breda.
 • In samenwerking met een lerares van een basisschool hebben we een filmpje en een bijbehorende folder gemaakt over laagdrempelige taallessen in Breda.
 • Er zijn drie filmpjes gemaakt over het belang van praten met je kind, boekjes lezen en Boekstart. Deze worden in onze wachtkamers getoond en bestaan vooral uit beeld en eenvoudige tekst (woorden).
 • We hebben een werkinstructie gemaakt voor alle collega’s. Bij deze werkinstructie horen een poster op onze locaties en een bureaustandaard in de spreekkamers. Hiermee willen we ouders laten weten dat ze het ons mogen zeggen als we niet duidelijk genoeg met hen communiceren. Ook zijn deze communicatiemiddelen een reminder voor alle collega’s om alert te blijven op  het herkennen van laaggeletterdheid en duidelijke communicatie. Er is een scholing verzorgd om dit te presenteren.
 • Leden van de werkgroep zijn een paar keer aanwezig geweest bij het Congres ‘Tel mee met taal’, een netwerkbijeenkomst van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden. Ook zijn we aanwezig geweest bij de eindevaluatie van de pilot ’Op weg naar een geletterde generatie’ van het NCJ.
 • Jong JGZ is bezig om alle communicatie begrijpelijk te maken (op B1 niveau).
 • We leveren een actieve bijdrage aan het uitgebreide VVE-traject voor ouders en kinderen van 0-6 jaar in Breda.
 • Wij kunnen ons werk mede blijven doen door een subsidie vanuit de gemeente Breda. 

Partner sinds:

2021

Website:

www.jongjgz.nl

Contactpersoon

Kitty Arpat

k.arpat@jongjgz.nl

06-13474180

“Het mooiste wat je een kind kunt geven is een kans om gezond en gelukkig op te groeien. We helpen ouders hierbij door hen te informeren, adviseren en begeleiden bij het opvoeden en opgroeien. Goede zorg begint bij duidelijke en begrijpelijke communicatie. Zo kunnen ouders de juiste keuzes maken voor hun kind. | Kitty Arpat ”