Over Health Base 

Health Base is een expertisecentrum op het gebied van goed geneesmiddelgebruik en medicatieveiligheid. Wij ontwikkelen geneesmiddelinformatie voor zorg-ict, apps en patiëntenportalen. De geneesmiddelinformatie van Health Base is:

  • praktisch toepasbaar
  • actueel
  • wetenschappelijk onderbouwd
  • geschreven in begrijpelijke taal


Doelstellingen op het gebied van Gezondheidsvaardigheden

De visie van Health Base is dat goede gezondheidszorg bijdraagt aan optimale kwaliteit van leven voor iedereen. Wij bereiken dat door het aanbieden van begrijpelijke geneesmiddelinformatie voor zorgverleners en patiënten. Health Base voert structureel onderzoek uit, zodat de geneesmiddelinformatie optimaal leesbaar en toepasbaar is, ook voor laaggeletterden. Door integratie in zorg-ict, patiëntenportalen en apps is informatie over medicijnen toegankelijk voor zorgverlener en patiënt, op ieder moment. 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

GIP: geneesmiddelinformatie voor de patiënt

Health Base ontwikkelt en onderhoudt al meer dan 25 jaar de Geneesmiddelinformatie voor de Patiënt (GIP). De GIP biedt geneesmiddelinformatie in een begrijpelijke bijsluiter, online of op papier. Door de GIP is medicijninformatie in duidelijke taal toegankelijk voor patiënten via het medicatieoverzicht in het patiëntenportaal of de app van hun zorgaanbieder, zoals huisarts, apotheek of ziekenhuis.

Bekijk ook het GIP Magazine

 

Begrijpelijke etiketteksten geneesmiddelen

Health Base heeft onderzoek gedaan naar de begrijpelijkheid van etiketteksten van geneesmiddelen. Hierbij was extra aandacht voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Op basis van de uitkomsten is zijn de geneesmiddeletiketten sterk verbetert, en Health Base levert deze sinds 2018 uit aan openbare apotheken. Voor apothekersassistenten is een e-learning ontwikkelt over begrijpelijke etiketteksten. Het onderzoek is begeleid door experts van de VU, het NIVEL, Pharos, de KNMP, het NHG en het Centrum voor Patiënt en Geneesmiddel.

Lees meer: 
Begrijpelijke etikettekst verbetert geneesmiddelgebruik
Richtlijn voor het opstellen van begrijpelijke etiketteksten
Bekijk de E-learning.
 

 

Partner sinds:

2014

Website:

www.healthbase.nl

Contactpersoon

Channah de Haas

patienteninformatie@healthbase.nl

030 740 03 60

Bekijk meer van Health Base

E-learning begrijpelijke etiketteksten opstellen

Health Base

Geneesmiddelinformatie voor de Patiënt (GIP)

Health Base

Medicijngebruik bij patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden

Health Base