Gezondheidsvaardigheden, taal en de bibliotheek

Deze publicatie geeft de bibliotheek informatie om kwetsbare mensen te onderstuenen rond de combinatie geletterdheid en gezondheidsvaardigheden.


Laaggeletterden en laagopgeleiden hebben niet alleen moeite met lezen en rekenen, maar missen ook andere basisvaardigheden, onder meer op het gebied van gezondheid. Bijvoorbeeld kennis van het menselijk lichaam, vooruitdenken, plannen, hoofd- en bijzaken onderscheiden, symptomen logisch presenteren. Ook mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn of het Nederlandse zorgsysteem niet kennen, beschikken over minder gezondheidsvaardigheden. Deze vaardigheden behelzen: informatie kunnen verkrijgen, begrijpen en gebruiken als je beslissingen moet nemen die je gezondheid raken. Ruim een kwart van de volwassenen in Nederland heeft deze vaardigheden in beperkte mate, met grote gevolgen voor hun gezondheid. Onderzoek toont aan dat de gezondheidssituatie van geletterde mensen in veel opzichten beter is dan die van laaggeletterden.

 

De volledige publicatie is kosteloos beschikbaar.

Bekijk meer

Beter omgaan met beperkte gezondheidsvaardigheden in de curatieve zorg

Teach-back! training toolkit

Praatkaarten over kanker