Cognitieve en sociale vaardigheden die men nodig heeft voor het verkrijgen, begrijpen en toepassen van informatie voor het bevorderen of behouden van een goede gezondheid (WHO,2014). Een uitgebreide definitie vind je in de factsheet Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden. Op onze pagina leren en inspireren vind je meer publicaties over dit onderwerp.