Over Taal voor Allemaal

Taal voor allemaal verzorgt her- en vertalingen en geeft workshops en trainingen over begrijpelijke communicatie. Met de methode Taal voor allemaal bereik je alle lezers, bij voorkeur met eenzelfde versie voor iedereen. De methode richt zich op schrijven, het gebruik van afbeeldingen en het testen van begrip bij de lezers en zoekt altijd de balans tussen begrijpelijkheid en acceptatie. Begrijpelijk schrijven is meer dan alleen werken aan formuleringen.

 


 

Doelstellingen op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Een grote groep inwoners heeft (zeer) lage taalvaardigheden met allerlei mogelijke oorzaken. 

Het ultieme doel van Taal voor allemaal is dat alle mensen voor hen begrijpelijke informatie krijgen van de overheid, zorgorganisaties, hulp- en dienstverleners, onderwijsinstellingen, verzekeringsmaatschappijen, de Belastingdienst, enz. 

Zodat iedereen optimaal kan meedoen, omdat ze goed geïnformeerd zijn en op basis daarvan weloverwogen keuzes kunnen maken. En dat gaat verder dan het veel gebruikte 'B1', aangezien nog geen 40% van de Nederlandse bevolking maximaal B1-taalniveau heeft. 

De informatie die aangeboden wordt, is vaak te ingewikkeld, te veel, verwarrend, onoverzichtelijk.

 

Naarmate meer informatie hertaald wordt én meer mensen bedreven raken in het toepassen van Taal voor allemaal, zal steeds meer informatie begrijpelijk zijn voor iedereen. 

We bereiken dat door:

  • zelf materialen om te zetten in Taal voor allemaal
  • via tests te laten zien dat het van toegevoegde waarde is om begrijpelijke taal te gebruiken 
  • het geven van workshops en cursussen

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Taal voor allemaal levert onder andere bijdragen aan begrijpelijke taal op het gebied van gezondheid en preventie van gezondheidsverschillen. Bijvoorbeeld:

  • Voorlichtingsmateriaal over de donorwetgeving en de coronamaatregelen 
  • Instrumenten die gebruikt worden in hulpverlening zoals de Yucelmethode en het Dialoogmodel.
  • Brieven over beschikkingen van hulpmiddelen.


Er wordt kennis gedeeld. Onder andere:

Partner sinds:

2016

Website:

www.taalvoorallemaal.com

Contactpersoon

Tessie Wittelings

tessie@taalvoorallemaal.com

06 5533 1837

Bekijk meer van Taal voor allemaal

Boekje Stoppen met roken

Taal voor allemaal