Over Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) is het instituut dat gespecialiseerd is in het verspreiden van informatie en effectieve oplossingen voor een goed, veilig, betaalbaar en doelmatig medicijngebruik.  Het IVM is een onafhankelijke en neutrale partij die werkt vanuit een maatschappelijk perspectief, zonder commercieel of beroepsbelang.


Doelstellingen op het gebied van gezondheidsvaardigheden

De missie van het IVM is een goed, veilig , betaalbaar en doelmatig medicijngebruik voor alle Nederlanders en daarmee ook voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden. We willen een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de farmaceutische zorg en het terugdringen van fouten. Dit willen we o.a. bereiken door het vergroten van kennis en informatie bij patiënten en hun naasten, zorgverleners en instellingen. Mensen met lage gezondheidsvaardigheden hebben daarbij onze speciale aandacht.

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

De initiatieven van het IVM op het gebied van gezondheidsvaardigheden zijn gericht zowel op mensen met lage gezondheidsvaardigheden en hun mantelzorgers als op zorgprofessional.

 

Een initiatief van het IVM is zorgvoorjeouders, een website met veel informatie die mantelzorgers kunnen gebruiken voor het vergemakkelijken van de zorg bij mensen met een migrantenachtergrond.

 

Voor mensen met een verstandelijke beperking en diabetes is – in samenwerking met Stichting Ook jij, Zorgbelang Gelderland, Mikado en het NIVEL – de website diabeteszelfindehand ontwikkeld. Met de informatie op deze website kunnen deze mensen zelf de regie houden over hun aandoening. Ook mantelzorgers en begeleiders kunnen op deze website terecht voor informatie.

 

Voor zorgprofessionals heeft het IVM diverse werkmaterialen ontwikkeld voor het farmacotherapieoverleg (FTO) van artsen en apothekers rondom thema’s zoals voorlichting, Ramadan, vitamine D, pijnbestrijding en sedatie in de palliatieve fase, depressie, antipsychotica en cardiovasculair risicomanagement bij mensen met een migrantenachtergrond en/of lage gezondheidsvaardigheden.

Partner sinds:

2017

Website:

www.medicijngebruik.nl/

Contactpersoon

Marjorie Nelissen

m.nelissen@medicijngebruik.nl

0888-800400