Babywerk ontwikkelt cursussen, workshops en voorlichting voor aanstaande ouders en verzorgt trainingen voor professionals die met hen werken. Haar doelstelling is om baby's en ouders de best mogelijke start te geven, met name met het oog op de psychische gezondheid van baby en ouders en het grote belang van ouder-baby-contact.


Baby’s hebben recht op zorg en aandacht die maakt dat zij hun potentieel, zowel in emotioneel, creatief, cognitief als in sociaal opzicht, kunnen ontwikkelen. Zo wordt een rijke basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van stevige, gezonde personen. Uit wetenschappelijk onderzoek en de zorg- en hulppraktijk blijkt steeds meer dat de psychische gezondheid of welzijn van baby’s van cruciaal belang is. Het wordt ook steeds duidelijker wat de kenmerken zijn van een gezond psychisch opvoedingsklimaat in de babytijd. Lang niet alle ouders en professionals zijn zich hiervan bewust.

 

Stichting Babywerk stelt zich ten doel de psychische gezondheid van baby’s en hun ouders te bevorderen door wetenschappelijke kennis te vertalen naar concrete, toegankelijke ondersteuning van gezinnen met een baby. Wij geven voorlichting en advies, stellen kennis en informatie over baby’s beschikbaar, ondersteunen professionals ondersteunen en adviseren beleidsmakers. Stichting Babywerk is als kenniscentrum dé verbindende schakel tussen onderzoek en praktijk, tussen babyprofessionals, beroepsverenigingen, beleidsmakers, onderzoekers en ouders.

 

Voor wie is Stichting Babywerk bedoeld?


Alle deskundigen die met baby's werken of ermee te maken hebben, profiteren van de kennisbundeling bij Stichting Babywerk. Ze zijn als professional werkzaam op consultatiebureaus, bevallingsafdelingen in ziekenhuizen, in de kraamzorg, in de kinderopvang, zwangerschapsbegeleiding en verloskunde, maar ook op gespecialiseerde afdelingen neonatologie en kindergeneeskunde, en in de jeugdhulpverlening (pedagogiek, logopedie, fysiotherapie, speltherapie, Medisch Kinderdagverblijven, RIAGG's, Infant Mental Health care, Raad voor de Kinderbescherming). Ook onderzoekers en beleidsmakers, zowel binnen universiteiten als bij overheden en instellingen voor zorg- en hulpverlening, zijn gebaat bij het platform dat Stichting Babywerk biedt. Maar uiteindelijk draait ons werk om de ouders en hun kind. Zij zijn het meest gebaat bij efficiënte babyzorg en -dienstverlening volgens de laatste inzichten waarbij deskundigen hun werk op elkaar afstemmen.

 

 

De volgende projecten zijn opgezet door Stichting Babywerk: 

Partner sinds:

2015

Website:

www.babywerk.nl

Contactpersoon

Sylvia Nossent

s.nossent@babywerk.nl

06-34973784