Over Alsare

Alsare ontwikkeling en advies houdt zich bezig met de ontwikkeling van talenten en kwaliteiten van zowel personen als organisaties in de meest brede zin van het woord. Scholing, training, coaching en advisering zijn hiertoe de voornaamste activiteiten.

 

Elke dag weer opnieuw kun je, als je daar oog voor hebt, zien dat er ongelofelijk veel talent in Nederland aanwezig is. Dit talent moet vaak door de persoon zelf (opnieuw) ontdekt worden. Alsare ontwikkeling en advies biedt de gelegenheid, het klimaat, de instrumenten en de omgeving om dit mogelijk te maken.

 

Alsare maakt latent talent manifest.

 

Alsare is een landelijk operende organisatie met haar hoofdkantoor in Rotterdam.

 


Doelstellingen op het gebied van Gezondheidsvaardigheden

De nadruk binnen elk project van Alsare ligt op het competentiegericht leren binnen contextrijke leeromgevingen vertaald in een individueel programma. Daarbij wordt de mens als geheel, functionerend in een sociale en/of professionele omgeving, niet uit het oog verloren.

 

De mening van Alsare is dat taaltrajecten altijd gegeven moeten worden binnen de context van hetgeen de deelnemers interesseert. Alleen een taal leren uit een boek heeft geen enkele zin. Iemand die moeite heeft met de taal  en daarom bijvoorbeeld geen toegang heeft tot de informatie over het  schoolsysteem en opvoedvraagstukken en de rechten en plichten in de samenleving moet hetgeen hij in de les leert kunnen oefenen bij de zorgverlener, het CJG, de school, de sport- en  activiteitenvereniging. Alsare heeft daar met haar netwerkpartners per project afspraken over gemaakt.

 

Wat je met leren doen, leer je al doende (Aristoteles).

 

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Hoe Ouder, Hoe Wijzer

Binnen het programma Hoe Ouder Hoe Wijzer! wordt gewerkt aan het verbeteren van de Nederlandse taal binnen de context van gezondheidsvraagstukken en –vaardigheden.

 

De thema’s van de cursus Hoe Ouder Hoe Wijzer! zijn:

 

  • gezondheidsvaardigheden op het gebied van eigen gezondheidsvraagstuk(ken), bijvoorbeeld: diabetes, hart- en vaatziekten, bewegen, gezonde voeding, psychische gezondheid;
  • communiceren met aanbieders van zorg; deze module wordt uitgevoerd met huisartsen, zorgaanbieders en apotheek in de wijk;
  • gezonde leefomgeving; deze module wordt uitgevoerd in samenwerking met de woningcorporaties in de wijken;
  • welke zorgverzekering past bij mij; deze module wordt uitgevoerd in samenspraak met de zorgverzekeraar;
  • financiële gezondheid; in deze module gaat het om hoe kun je gezond leven met een beperkt budget, formulieren lezen en begrijpen, administratie op orde en kennis van de sociale kaart.

De rode draad door het hele programma is:

 

  • voor jezelf op kunnen komen;
  • communiceren;
  • feedback geven en ontvangen;
  • positief in het leven staan.

Gezond Charlois

De levensverwachting van Rotterdammers is lager in vergelijking met de rest van Nederland en

 

het aantal inwoners die zijn gezondheid als ‘minder goed’ beoordeelt, is hoger dan in de rest van Nederland. (25% versus 19%). De leefsituatie van gezinnen en ouderen is in Rotterdam de minst gunstige van heel Nederland.  Kortom Rotterdam voert een aantal ‘verkeerde’ lijsten aan met het gebied Charlois als negatieve beïnvloeder van deze cijfers.

 

De Mediq apotheken in Charlois hebben veel klanten die door o.a. onvoldoende kennis van de Nederlandse taal niet of matig beschikken over de benodigde gezondheidsvaardigheden om een gezonder leven te kunnen leiden. Mediq, apotheker/eigenaar Nada al Rubaiee, en Alsare hebben daarom de handen ineen geslagen om door het verbeteren van de Nederlandse taal  bij de klanten van de drie apotheken in Charlois, de kennis van het Nederlands zorgsysteem te vergroten en te zorgen dat ook de therapietrouw en het  juist medicijngebruik verbeterd worden.

 

Een deel van de inhoud van het programma is samen met Mediq ontwikkeld, zoals dat ook al gebeurd is in andere trajecten van Alsare. Mediq Charlois verzorgt in die trajecten ook workshops en voorlichtingen

 

TaalgeZinnig

In Nederland verblijven naar schatting bijna 300.000 mensen afkomstig uit een ander EU-land. De groep EU-arbeidsmigranten is divers. We hebben het dan over mensen die afkomstig zijn uit landen in Oost-Europa, maar ook over Marokkanen met een Spaans paspoort of Kaapverdianen met een Portugees paspoort.

 

TaalgeZinnig is een initiatief van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Charlois en Alsare Ontwikkeling en Advies. Het project richt zich op gezinsaanpak EU-arbeidsmigranten, die wonen in Rotterdam. Deze EU-arbeidsmigranten leren binnen de context van de Nederlandse/Rotterdamse samenleving met de daaraan verbonden rechten en plichten, de Nederlandse taal. Het verbeteren van hun gezondheidsvaardigheden maakt daar deel van uit.

 

Het CJG Charlois en Alsare werken al vele jaren samen met betrekking tot verschillende onderwerpen zoals doorverwijzen van kinderen naar de VVE-groepen, taalachterstanden binnen gezinnen verminderen, contacten met basisscholen, opvoedvraagstukken van ouders et cetera.

Contactpersoon

Laura van der Baan

l.van.der.baan@alsare.nl

010-4324911