Goed Geslapen, toevoeging aan methode Succes!

Categorie: Partners

Succes! is een lesmethode voor volwassenen die beter willen leren lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. In de oefenboekjes staan situaties centraal uit het dagelijks leven en de werkomgeving van volwassenen. Het nieuwe katern en alle overige Succes!-boekjes zijn opgenomen in de bestelportal van Stichting Lezen & Schrijven. Zo kunnen docenten en vrijwilligers de katernen inzetten voor het verhogen van basisvaardigheden van laaggeletterden.


Mensen die moeite hebben met basisvaardigheden, zitten vaker in de risicogroep voor het ontwikkelen van slaapproblemen en depressieve klachten. Om deze groep mensen beter te leren lezen, schrijven en slapen, is een nieuw boekje van de lesmethode Succes! ontwikkeld.

 

In Nederland hebben naar schatting een op de vijf mensen slaapproblemen. Met name mensen met een depressie – zo’n 800.000 Nederlanders – hebben moeite met slapen. Depressie is de meest voorkomende reden voor ziekmelding. De maatschappelijke en persoonlijke impact is enorm. Depressies en andere psychische problemen zijn vaak nog een taboe-onderwerp. Daardoor wordt depressie vaak niet of te laat herkend.

 

De 2,5 miljoen mensen in Nederland die moeite hebben met lezen en schrijven en/of rekenen, hebben meer kans op een depressie dan mensen met een hogere mate van geletterdheid, blijkt uit onderzoek. Omdat slaapproblemen vaak voorkomen bij depressie, hebben Antes, Trimbos-instituut en Stichting Lezen & Schrijven samen het nieuwe lesboekje ‘Goed geslapen?’ ontwikkeld.

 

Lees het volledige nieuwsbericht en meer over de lesmethode Succes! op de website van stichting Lezen en Schrijven

Bekijk meer

23 november 2023 | Netwerkbijeenkomst de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Nieuw: boekje praatkaarten over bariatrie

Luistertip: 'Hulp voor cliënt en patiënt bij digitale zorg'