12 mei: Online Netwerkbijeenkomst de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Categorie: Agenda

Update: 


Het is niet meer mogelijk om je aan te melden voor de sessies. Mocht je toch graag mee willen doen, stuur ons een e-mail. Je kan ook lid worden van onze besloten LinkedIn groep. Hier kan zelf berichten plaatsen en verder praten met de andere deelnemers in de groep. 
Goed nieuws: 

 

 

De afgelopen weken hebben we geïnventariseerd of er behoefte is aan een online netwerkbijeenkomst.

 

Ongeveer 60% van de respondenten gaf aan open te staan voor een digitale werkvorm. 

 

Ongeveer 30% van de respondenten gaf aan te verwachten dat de prioriteiten zijn verschoven vanwege het coronavirus. En dat er om die reden geen ruimte is om een digitale netwerkbijeenkomst bij te wonen.
Online Netwerkbijeenkomst 

Op 12 mei gaan we voor het eerst online sessies verzorgen. We zijn erg blij dat enkele partners deze sessies willen hosten. We werken, zoals altijd, aan een divers programma. 

 

We gaan uit van een kleiner aantal geïnteresseerden dan bij onze reguliere netwerkbijeenkomsten. Ook willen we het aantal deelnemers per sessie beperkt houden om de interactie te bevorderen. Om die reden zijn er beperkte plekken beschikbaar. We verzoeken je vriendelijk alleen aan te melden wanneer je mee gaat doen.

 

Programma 

Er zijn verschillende sessies, op verschillende tijden. Onderstaand lees je kort meer over de sessies en kan je je per sessie aanmelden. Er zijn vijf sessies. 

Sessie 1: kennisuitwisseling: ervaringen met opvoedondersteuning

Door: Marjolijn van Leeuwen (partner Pharos)
Tijd: 09.00 inloggen, inloop. 09.15-10.15 programma
Via: Teams (uitnodiging volgt)

In deze sessie staat het thema ‘Jeugd’ centraal. Er wordt kennis uitgewisseld over het bereiken van alle ouders, dus ook de één op de drie volwassenen die beperkte gezondheidsvaardigheden hebben. Hoe bereiken we al deze ouders op een laagdrempelige manier? Ook wordt er gekeken of het wenselijk is om gezamenlijk een werkgroep op te richten rondom dit thema.

Voor deze sessie is het niet meer mogelijk om je aan te melden.


Sessie 2: Helder communiceren (voor zorg- en welzijnsprofessionals)

Door: Geesje Tomassen (partner)
Tijd: 10.45 inloggen, inloop. 11.00-12.30 programma
Via: Zoom (uitnodiging volgt)

Geesje is een ervaren trainer en geeft zowel offline als online trainingen over gezondheidsvaardigheden aan medewerkers in de zorg. Werk jij in de zorg en vraag je je af hoe je helder kunt communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden? Je wilt niet te ingewikkeld spreken of schrijven, maar je wilt je patiënt zeker ook niet betuttelen. In deze sessie leer je hoe je begrijpelijk èn respectvol kunt communiceren.

Uiteraard is er ook ruimte om kennis en ervaringen uit te wisselen.
Voor deze sessie is het niet meer mogelijk om je aan te melden.

 

 

geannuleerd Sessie 3: patiëntenvoorlichting en corona

Door: Christl Foekema, adviseur patiëntencommunicatie Ziekenhuis Rivierenland
Tijd: 10.45 inloggen, inloop. 11.00-12.30 programma
Via: Zoom (uitnodiging volgt)

In deze sessie delen we voorbeelden van patiëntenvoorlichting in tijden van corona. We bespreken stellingen, met als doel te komen tot een top-5 van tips bij crisiscommunicatie bij patiënten met lagere gezondheidsvaardigheden in het ziekenhuis. Take home messages voor de thuiswerkers!

Helaas hebben we door onvoorziene omstandigheden deze sessie 3 moeten annuleren. Wil je toch verder praten over dit onderwerp, ga dan naar onze besloten LinkedIn groep.

 

 

Sessie 4: Gesprekstechnieken in de zorg

Door: Renske de Beijer (partner Dialogue Trainer) en Gudule Boland (partner Pharos)
Tijd: 12.45 inloggen, inloop. 13.00-14.30 programma
Via: Google Meets (uitnodiging volgt)

In deze sessie leer je meer over gesprekstechnieken in de zorg die geschikt zijn voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Renske en Gudule vertellen je meer over herkennen, het bespreken van moeilijk kunnen lezen en schrijven en over eenvoudig communiceren (mondeling). Ze doen dat met voorbeelden uit het project ‘Goed Begrepen’.

Je krijgt een mini-training over de terugvraagmethode door middel van een online gesprekstraining met virtuele patiënt. Terugvragen helpt bij goede zorg, ook in digitale consulten. 

Uiteraard is er ook ruimte om kennis en ervaringen uit te wisselen.
Voor deze sessie is het niet meer mogelijk om je aan te melden.


 

 

Let op: donderdag 14 mei

Sessie 5: Gezondheidsvaardigheden een plek geven in je organisatie

Door: Coryke van Vulpen (coördinator de Alliantie Gezondheidsvaardigheden)
Tijd: 14.45 inloggen, inloop. 15.00-16.30 programma
Via: Teams (uitnodiging volgt)

Tijdens deze sessie buigen we ons over het vraagstuk hoe het thema gezondheidsvaardigheden een plek kan krijgen in je organisatie. Waar gezondheidsvaardigheden soms voelt als iets wat ‘extra’ is, iets wat bovenop het normale werk komt, is het een onderwerp dat overal in zou moeten terugkomen. Denk aan: samen beslissen, uitkomstgerichte zorg, medicatieveiligheid en patiëntervaringen. Zonder aandacht voor gezondheidsvaardigheden wordt 1 op de 3 mensen hierbij niet meegenomen. Voor deze thema’s worden regelmatig extra tijd en middelen uitgetrokken, terwijl dit bij gezondheidsvaardigheden lang niet altijd het geval is. Waar ligt dit aan? Moeten we gezondheidsvaardigheden aan bestaande thema’s koppelen, of juist apart agenderen? Deze sessie is gericht op het uitwisselen van kennis en ervaringen.

Voor deze sessie is het niet meer mogelijk om je aan te melden.Laat zien dat je mee doet en kom in contact met andere deelnemers, meld je aan voor ons evenement op LinkedIn.

 

Achtergrond

Eén op de drie volwassenen in Nederland heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Zij hebben moeite met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid en zorg. Geletterdheid speelt een belangrijke rol binnen gezondheidsvaardigheden. Beperkte gezondheidsvaardigheden hangen samen met slechtere gezondheidsuitkomsten: een minder goede gezondheid en een grotere kans op vroegtijdig overlijden.

Bekijk meer

Proefschrift: Towards tailored medication self-management

Nieuw op onze website: voorjaar 2023

27 juni 2023 | Congres ‘Van zorg naar bewegen’