11 november 2021 | Netwerkbijeenkomst: gezondheidsvaardigheden en misinformatie

Categorie: Agenda

Uitnodiging: 

Op 11 november organiseren we samen met partner Amsterdam Center for Health Communication (ACHC) onze netwerkbijeenkomst. De bijeenkomst is in de middag en uitsluitend online bij te wonen. 

Download het volledige programma.
Ga direct naar: aanmelden

 


Netwerkbijeenkomst

Het thema van deze bijeenkomst is: gezondheidsvaardigheden en misinformatie. Tijdens deze bijeenkomst brengen we wetenschap en praktijk samen. 

Gezondheidsvaardigheden gaat over het kunnen vinden, begrijpen en toepassen van informatie over zorg en preventie. En over juist op waarde kunnen schatten van deze informatie. Of misinformatie. Misinformatie is informatie die onbedoeld onjuist is.

Een voorbeeld: je hebt last van je oor. Je gaat op zoek naar informatie over wat je moet doen. Je kan op het internet verouderde informatie tegenkomen. Misschien vind je op een forum of in je vriendenkring subjectieve informatie of informatie die niet van toepassing is op jouw situatie. Allemaal vormen van misinformatie.


In het kort:
13.20 Digitale inloop
13.30 Opening
14.00 Introductieronde netwerksessies
14.15 Pauze
14.30 Netwerksessie
15.15 Keynote (in het Engels)
16.15 Mogelijkheid om na te praten en te netwerken
16.45 Einde 

Download het volledige programma.
Ga direct naar: aanmelden
Maak alvast kennis met andere sprekers en deelnemers via ons LinkedIn event.

 

Programma: gezondheidsvaardigheden en misinformatie

 

Vanaf 13.20 kan je inloggen via Zoom. Meld je aan om een Zoomlink te ontvangen. 

 

13.30 Plenaire opening

Prof. Julia van Weert, directeur van Amsterdam Center for Health Communication en Coryke van Vulpen, coördinator van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden heten je welkom.

 

Mirjam Fransen, onderzoeker Amsterdam UMC, vertelt wat gezondheidsvaardigheden zijn.

Judith Möller, hoofddocent politieke communicatie aan de UvA, legt het verschil uit tussen desinformatie en misinformatie.

Corine Meppelink, onderzoeker gezondheidscommunicatie aan de Uva legt uit wat de link is tussen gezondheidsvaardigheden en misinformatie.

 

14.00 Introductieronde netwerksessies

Tijdens de netwerksessies mag je zelf kiezen welke sessie je wilt bijwonen. Elke netwerksessie heeft zijn eigen onderwerp en ruimte om in gesprek te gaan. In deze introductieronde stellen de hosts van de netwerksessies zich kort aan je voor.

 

14.15 Pauze + kiezen netwerksessie

Tijdens deze pauze kies je ook welke netwerksessie je bijwoont.

 

14.30 Start netwerksessies

Je hoeft je niet vooraf aan te melden voor een sessie. Dit kies je op de dag zelf. Er zijn zes opties:

 

1: Inclusieve coronapreventie. Uitdagingen van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden bij informatie en maatregelen in het kader van COVID-19

Door: Jany Rademakers, Nivel/Maastricht University en Monique Heijmans, Nivel

Voor: zorgprofessionals, communicatiemedewerkers, onderzoekers

 

Waar liepen mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden tegenaan tijdens COVID-19: konden ze de informatie over het virus en de maatregelen goed begrijpen? Welke behoeftes aan informatie hadden ze zelf? En hoe kunnen we hen het beste bereiken? Ga in gesprek met de onderzoekers.

Lees alvast het rapport.

 

2: Waarom is aandacht voor basisvaardigheden van patiënten belangrijk bij misleiding door misinformatie op internet?

Door: Ellen Pattenier en Joost Huiskens,  Stichting Lezen en Schrijven

Voor: zorgprofessionals, bibliotheek medewerkers, aanbieders van (taal)onderwijs

 

In deze sessie bekijken we welke oplossingen er al zijn om basisvaardigheden te vergroten. Dat wil zeggen beter te worden in taal, rekenen en/of omgaan met computer/smartphone. Welk aanbod heeft Stichting Lezen en Schrijven voor hen? Welk aanbod hebben anderen? Wat zou er nog moeten komen gezien het tackelen van het onderwerp misinformatie? En hoe breng ik (mijn) patiënten in contact met dit aanbod?

Lees alvast meer over het huidige lesmateriaal en lees meer over eenvoudig taalgebruik.

 

3: Voorkom misinformatie en test je materiaal. 

Door: Drs. Natascha Huijser van Reenen, Pharos

Voor: Makers van gezondheidsinformatie

 

Door het testen van je voorlichtingsmateriaal zorg je dat het goed begrepen wordt. In deze sessie leer je hoe je kunt testen onder gebruikers.

Lees alvast meer over het testen van je materiaal.

 

4: Wat kan je als zorgverlener doen om informatie op maat te verstrekken?

Door: Diandra de Jong, Stichting Betrouwbare Bron

Voor: zorgverleners

 

Wat is betrouwbare en begrijpelijke informatie? In deze sessie leer je meer over betrouwbare bronnen. En hoe je deze op maat kan delen met je patiënt/cliënt. Daarna gaan we in gesprek. Wat helpt jou om deze informatie (vaker) te delen met je patiënt/cliënt?

 

5: De fabeltjesfuik: kwetsbaren en consequenties

Door: Judith Möller en Corine Meppelink, onderzoekers UvA

Voor: communicatiemedewerkers, onderzoekers, zorgprofessionals

 

In onze sessie gaan we dieper in op het concept misinformatie en met name de manier waarop deze via online kanalen wordt verspreid. Welke karakteristieken van misinformatie maken dat dit zo eenvoudig gaat? En wie zijn er dan vooral kwetsbaar, met welke consequenties? We bundelen onze krachten – en expertise – in een gezamenlijke presentatie waarin deze vragen aan bod komen. En aansluitend gaan we in gesprek over dit thema.

 

6: Hoe betrek je iedereen bij onderzoek?

Door: Mirjam Fransen, onderzoeker Amsterdam UMC

Voor: onderzoekers

 

Inclusiviteit is essentieel in onderzoek naar gezondheid, zorg en preventie. In deze sessie wordt ingegaan op knelpunten en aanbevelingen voor participatie van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden in onderzoek. 

 

15.15 Keynote: Torn between science and misinformation: how to support people with low health literacy navigating through the ‘infodemic’

 

De keynote lezing is in het Engels.  

 

Door: Nicola Diviani, PhD

Senior research associate at Swiss Paraplegic Research, Nottwil, Switzerland, Lecturer at University of Lucerne, Lucerne, Switzerland

 

The COVID-19 pandemic and the related ‘infodemic’ have shed new light on the potential of misinformation and disinformation to negatively impact on health-related behaviors and to frustrate public health efforts. In this talk, Dr. Nicola Diviani will illustrate, through several real examples, why fake news and conspiracy theories are often more persuasive than science. Here, particular attention will be given to show why people with low or limited health literacy are most at risk in this context. The talk will conclude by suggesting some strategies that healthcare professionals, health institutions, and health researchers can put into place to support citizens, especially those with lower health literacy, in making sense of and navigating through the overabundance of dis/misinformation on health-related topics.

 

Na deze keynote is er ruimte om vragen te stellen.

 

16.15 Mogelijkheid om na te praten en te netwerken

 

16.45 Einde


Download het volledige programma.
Ga direct naar: aanmelden
Maak alvast kennis met andere sprekers en deelnemers via ons LinkedIn event.

 

  

Meer weten 

 

 

 

Bekijk meer

4 juli 2023 | Q&A de Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Luistertip: Dragen digitale hulpmiddelen bij aan aandacht voor de patiënt?

13 juni 2023 | Bijeenkomst werkgroep Inclusiviteit en participatie