De Alliantie is voor iedereen die streeft naar een samenleving waarin mensen met beperkte
gezondheidsvaardigheden gezond kunnen leven en goede zorg kunnen ontvangen.


Alle organisaties, instellingen, bedrijven of individuen die zich willen inzetten voor een maatschappij waarin iedereen genoeg kennis en vaardigheden heeft om keuzes te maken als het gaat om de eigen gezondheid, kunnen zich aansluiten bij de Alliantie Gezondheidsvaardigheden.

Partner worden van de Alliantie
Aan het partnerschap zijn geen kosten verbonden.  Alle partners leveren een actieve bijdrage aan de doelen van de Alliantie. Dit wordt bevestigd door het ondertekenen van de ‘Intentieverklaring Alliantie Gezondheidsvaardigheden’. Klik hier om de meest recente intentieverklaring in te zien.

Voor meer informatie kan je, uiteraard geheel vrijblijvend, contact opnemen met Coryke van Vulpen, dagelijks coördinator van de Alliantie.

Contactpersoon