Test: Hoe begrijpelijk is mijn organisatie voor iedereen?

Is mijn organisatie toegankelijk voor iedereen?


Met deze test van partner Pharos krijg je een beeld van hoe toegankelijk jouw organisatie al is en waar je nog dingen moet aanpassen. De test is vormgegeven als een stoplichtmodel. Voor elk van de 10 kenmerken kun je nagaan of jouw organisatie op groen, oranje op rood staat. 


De test is kosteloos digitaal beschikbaar. Na het afronden van de test krijg je de mogelijkheid de adviezen in een .pdf te downloaden. In dit rapport kun je verder werken aan een verbeterplan. Om je hierbij op weg te helpen vind je in her rapport een lijst met kennis en instrumenten op elk van de 10 onderdelen, die je hierbij kunt inzetten.

 

Ga direct naar: Test: Hoe begrijpelijk is mijn organisatie voor iedereen?

 


Hoe kan ik werken aan het toegankelijker maken van mijn organisatie?

Een ‘gezondheidsvaardige organisatie’ is een organisatie die toegankelijk en begrijpelijk is voor iedereen. Het is dus een organisatie die rekening houdt met het uiteenlopende niveau van gezondheidsvaardigheden in de samenleving. In dit model zie je aan welke onderdelen je kan werken bij het worden van een ‘gezondheidsvaardige organisatie’. Deze 10 kenmerken kun je als kapstok gebruiken voor een plan van aanpak. Je hoeft niet alles tegelijk aan te pakken, maar kan ook bijvoorbeeld twee of drie putten uitkiezen om eerst mee aan te slag te gaan. De Test: Hoe begrijpelijk is mijn organisatie voor iedereen? geeft je inzicht in waar je mee aan de slag kan gaan. 

 

Onderstaand lees je meer over waarom het belangrijk is dat naast het vergroten van vaardigheden er óók wordt gewerkt aan toegankelijke zorg en toegankelijke zorgorganisaties.

 

De communicatiekloof in preventie en zorg

De meeste informatie over preventie en zorg is opgesteld door hoogopgeleide mensen met medische kennis. Voor een groot deel van onze samenleving is dit niet te begrijpen. Het wordt zelfs in toenemende mate lastiger om een gezondheidsvaardig persoon te zijn. Ons zorgstelsel wordt namelijk steeds ingewikkelder. Denk aan de digitalisering, de uiteenlopende gezondheidsinformatie op internet en de veelheid aan zorgaanbieders en behandelmogelijkheden.

Slechtere gezondheidsuitkomsten als gevolg

Wanneer informatie niet goed overkomt, kan dit leiden tot ernstige situaties, denk bijvoorbeeld aan verkeerd medicijngebruik. Ook zien we een grotere kans op bijwerkingen, meer onder- en overbehandeling en meer no-show. Het invullen van vragenlijsten, bijvoorbeeld in het kader van patiëntervaringen of uitkomstgerichte zorg, is voor veel mensen te ingewikkeld. Hierdoor wordt hun mening niet meegenomen. Het niet goed begrijpen van behandelopties en de voor- en nadelen hiervan, bemoeilijkt bovendien samen beslissen. Dit alles leidt ertoe dat één op de drie Nederlanders een slechtere kwaliteit van zorg ontvangt, met uiteindelijk een grotere kans op complicaties en overlijden. 

Wat is de oplossing?

De oplossing van dit probleem moet van twee kanten komen. Ten eerste is het belangrijk om iedereen de kans te geven voldoende vaardigheden te ontwikkelen om met informatie over gezondheid om te gaan. Het terugdringen van laaggeletterdheid en het aanleren van vaardigheden die zelfmanagement ondersteunen zijn daar voorbeelden van. Echter kunnen we hiermee maar een klein deel van de kloof dichten tussen enerzijds onze complexe zorg en anderzijds het (uiteenlopende) niveau van gezondheidsvaardigheden in onze samenleving.
Daarom is het belangrijk dat we onze zorg minder complex en toegankelijker maken. Alle informatie over gezondheid moet eenvoudig vindbaar, begrijpelijk en toepasbaar zijn. Zo maken we het niet alleen makkelijker voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, maar voor iedereen.

Ruimte vinden om met gezondheidsvaardigheden aan de slag te gaan

Kijk bij welke andere prioriteiten van jouw organisatie het thema gezondheidsvaardigheden aansluit, zoals medicatieveiligheid, samen beslissen, uitkomstgerichte zorg of patiëntgerichtheid. Rekening houden met gezondheidsvaardigheden vormt bij elk van deze speerpunten een belangrijk deel van de oplossing. Wanneer je bij deze initiatieven niet expliciet rekening houdt met gezondheidsvaardigheden, weet je dat je minimaal een derde van de patiëntengroep niet meeneemt. Breng daarnaast de mensen om wie het gaat in beeld; laat via persoonlijke verhalen zien hoe belangrijk het is dat zorg toegankelijk en begrijpelijk is.

 

Meer weten 

Voor wie

Professionals in de zorg, Beleidsmedewerkers

Website

pharos.nl

Partners

Pharos

Contactpersoon

Coryke van Vulpen

c.vanvulpen@pharos.nl

Bekijk meer

Beeldverhalen opvoedinformatie

Communicatietips Gezondheidsvaardigheden

Checklist Communicatie op maat-gesprekken voeren