Hoe gezondheidsvaardig is jouw praktijk?

Sneltest Persoonsgerichte zorg voor iedereen

 

Sneltest Gezondheidsvaardige Organisatie

 

Checklist Observaties in de apotheek

 

Is uw apotheek klaar voor laaggeletterden?

 

Voorbeeld 'Toegankelijke praktijk'

 

Stappenplan

 

Een ziekenhuis voor iedereen