Is jouw organisatie of praktijk goed ingericht om rekening te houden met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden? Hier vind je tips en kennis uit de praktijk.

Sneltest Persoonsgerichte zorg voor iedereen

 

Test: Hoe begrijpelijk is mijn organisatie voor iedereen?

 

Model ‘de gezondheidsvaardige organisatie’

 

Is jouw huisartsenpraktijk toegankelijk voor laaggeletterden?

 

Een ziekenhuis voor iedereen

 

Stappenplan

 

Checklist Observaties in de apotheek

 

Voorbeeld 'Toegankelijke praktijk'

 

Is uw apotheek klaar voor laaggeletterden?