Checklist Begrijpelijk beeldmateriaal

In het dagelijks leven ligt de nadruk op schriftelijke informatieoverdracht, en dat geldt ook voor de gezondheidsvoorlichting. Maar ‘talige’ folders over aandoeningen en gezond leven bereiken laaggeletterden en analfabeten niet of nauwelijks. 


Nel van Beelen interviewt twee Pharos-medewerksters over hun recept voor begrijpelijk voorlichtingsmateriaal.

 

Het artikel “Het belang van begrijpelijk voorlichtingsmateriaal” gaat over de twee projecten Begrijp je lichaam en Kelly en Karim willen een baby. Naast de inspirrende voorbeelden bevat het artikel ook een checklist. Aan de hand van de checklist kan begrijpelijk beeldmateriaal gemaakt worden. 

Voor wie

Professionals in de zorg

Website

www.pharos.nl

Partners

Pharos

Bekijk meer

Checklist Herkennen laaggeletterdheid

Is uw apotheek klaar voor laaggeletterden?

Website "Baby huilt"