Het meten van gezondheidsvaardigheden kan belangrijk zijn voor onderzoekstoepassingen. Is er bijvoorbeeld echt sprake van beperkte gezondheidsvaardigheden bij je onderzoeksgroep? 

Uit onderzoek (eind 2019) van partner Nivel blijkt dat 29% van de volwassen Nederlanders onvoldoende of beperkt gezondheidsvaardig is. Lees de factsheet.

Checklist Communicatie op maat-gesprekken voeren

 

Checklist Herkennen laaggeletterdheid

 

Digitale vaardigheden meten

 

Quickscan digitale vaardigheden

 

RALPH gesprekshandleiding

 

Taalverkenner gezondheid

 

Tips en tools voor in de apotheek