Het meten van gezondheidsvaardigheden kan belangrijk zijn voor onderzoekstoepassingen. Is er bijvoorbeeld echt sprake van beperkte gezondheidsvaardigheden bij je onderzoeksgroep? 

Uit onderzoek (2021) van partner Nivel blijkt dat één op de vier van de volwassen onvoldoende of beperkt gezondheidsvaardig is. Lees de factsheet. Het is goed om altijd rekening te houden met deze grote groep.

Checklist Communicatie op maat-gesprekken voeren

 

Checklist Herkennen laaggeletterdheid

 

Digitale vaardigheden meten

 

Quickscan digitale vaardigheden

 

RALPH gesprekshandleiding

 

Taalverkenner gezondheid

 

Tips en tools voor in de apotheek