Gesprekstechnieken in de zorg

Als zorgverlener heb je te maken met patiënten met verschillende gezondheidsvaardigheden. 28,7% van de Nederlandse
bevolking heeft (zeer) beperkte gezondheidsvaardigheden. Het is daarom van belang om begrijpelijk te informeren. Pharos heeft een serie video's gemaakt van gesprektechnieken in de zorg. 


In de serie Gesprekstechnieken in de zorg worden vier onderwerpen aangekaart:

  1. Uitleg geven
  2. Boodschap overbrengen
  3. Instructies geven over handelingen
  4. Patiënt stimuleren om vragen te stellen.

In deze serie video’s zie je waarom begrijpelijk informeren belangrijk is. De praktijkvoorbeelden worden opgevolgd door praktische tips. Bekijk alle video’s op de website van Pharos.


Pharos is partner van Alliantie Gezondheidsvaardigheden.

 Voor wie

Zorgverleners, Praktijkverpleegkundigen, Diabetesverpleegkundigen, Artsen, Verpleegkundigen

Website

www.pharos.nl

Partners

Pharos

Bekijk meer

Methodiekbeschrijving voor het ontwikkelen van praatkaarten

Samen beslissen in de spreekkamer

Sneltest Persoonsgerichte zorg voor iedereen