Als zorg- of welzijnsprofessional zijn gespreksvaardigheden zeer belangrijk. Hier vind je tips en technieken. 

Buitenlandse materialen

 

Posters gezondheidsvaardigheden

 

Begrijpelijke voorlichting en gesprekstechnieken

 

Begrijpelijk informeren

 

Health communicator

 

Training ‘Zorg in eigen hand: coachende vaardigheden bij laaggeletterden met een chronische aandoening’

 

Eenvoudig voorlichtingsmateriaal & gesprekstechnieken diabetes

 

Workshop Bespreken van laaggeletterdheid

 

De teach-backmethode